Διεθνής Έκθεση Τροφίμων DETROP

Από την συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη : 26 Φεβρουαρίου - 01 Μαρτίου 2015