Από την συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων DETROP στη Θεσσαλονίκη