Από την συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων DETROP στη Θεσσαλονίκη : 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2015