Από την συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη : 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2015